Kako mogu da Vas angažujem za prevod?

Najjednostavnija opcija je formular za kontakt koji možete naći ovdje. Ukoliko želite dodati primjerak dokumenta možete poslati mail na ovu adresu. Zbog filtera, format u kojem možete poslati dokument su PDF, doc, odt. Linkovi za Dropbox ili We transfer kao i dokumenta u JPEG formatu se registruju kao virus ili spam i najčešće ne stižu u Inbox. Stoga je mudra ideja poslati prvo običan tekstualni upit bez dodatnih dokumenata.

Da li je upit o prevodu obavezujući?

Upiti nisu obavezujući, ali jesu dobrodošli. Ne samo da pomažu Vama sa svim nedoumicama koje se tiču prevoda, već i meni daju bolji uvid u to šta Vam je tačno potrebno i omogućavaju da Vam ponudim najbolju uslugu pod najpovoljnijim uslovima.

Koliko vremena je potrebno da bi se preveo dokument?

To zavisi u istoj mjeri od dužine dokumenta koliko i od količine projekata na kojima radim u datom trenutku. Najčešće prevodi od deset strana i manje budu dostavljeni u roku od nedelju dana. Naravno, ukoliko se radi o hitnom prevodu, po ličnom izboru i procjeni mogu dati prednost.

Koliko košta prevod?

Prevod teksta se naplaćuje po prevodilačkoj strani. Cijena prevodilačke strane sa pečatom sudskog tumača je određena članom 24. Zakona o sudskim tumačima (Sl. List 52/2016 od 09.08.2016.) i tu, na žalost nema previše mjesta za pregovore. Međutim, ukoliko se radi o prevodu koji ne zahtjeva ovjeru sudskog tumača, cijena zavisi od dužine teksta, polja kojeg se tiče i težine samog prevoda, itd. Procjenu mogu dati nakon uvida u sam tekst.

Šta je prevodilačka strana?

Prevodilačka strana ili strana prevoda, po Zakonu o tumačima (Sl. List 52/2016 od 09.08.2016.) : Strana prevoda  sadrži 1800 slovnih znaka sa razmakom (čl. 24).

Da li postoji mogućnost popusta ili plaćanja na odloženo?

Kratak odgovor na prvi dio tog pitanja je: Da. Mogućnost postoji, no ona zavisi od moje slobodne procjene vezane za prirodu teksta koji se treba prevesti. U mojoj karijeri bilo je slučajeva gdje sam radila potpuno pro bono, najčešće iz humanitarnih razloga.

Odgovor na drugi dio pitanja je: trenutno ne, ali nadam se da će biti moguće u budućnosti.

Da li prevod sa pečatom sudskog tumača ima zakonsku važnost?

Odgovor na ovo pitanje zavisi od prirode dokumenta u originalu. Pečat sudskog tumača služi samo kao zvanična potvrda da je prevod vjeran originalu i nema uticaja na zakonsku vrijednost samog dokumenta, tj. pečat sudskog tumača ne može ni dati ni oduzeti zvaničnost dokumenta, a institucije imaju pravo prihvatiti ili odbiti određeni dokument po sopstvenom nahođenju.

Da li pečat sudskog tumača važi u inostranstvu?

Dokument sa pečatom sudskog tumača vrijedi primarno na teritoriji Crne Gore. Da bi prevod bio važeći van Crne Gore, potreban je dodatni pečat Apostila. Pečat Apostila služi kao potvrda da je pečat sudskog tumača validan i originalan, ali nema uticaja, niti mijenja sadržaj datog teksta. Kao i sa pečatom sudskog tumača, institucije zadržavaju pravo da ne prihvate dokument; međutim, po mom iskustvu , tako što se prilično rijetko dešava. Pečat Apostila Crne Gore trenutno važi u svih 112 zemalja potpisnica Konvencije o Apostilu.

Šta ako mi je potreban prevod sa engleskog na italijanski i obrnuto?

Ovakvi prevodi se tretiraju kao bilo koji drugi prevod i za njih važe ista pravila. Prevodi sa pečatom sudskog tumača imaju cijenu propisanu zakonom, dok se o cijeni prevoda bez pečata može pregovarati.

Da li radite usmeno prevođenje?

Da. Kako konsekutivno, tako simultano prevođenje. Cijene su određene Zakonom o sudskim tumačima   u čl. 25 (Sl. List 52/2016 od 09.08.2016.)

Brine me povjerljivost informacija/teksta koji treba prevesti. Kako da budem siguran da će sadržaj teksta ostati privatan?

Posao prevodioca koji radi sa privatnim podacima navedenim u dokumentima podrazumijeva zaštitu ličnih podataka stranke.

error: Content is protected !!